baner_butelki.png
NOVINKA
Horien Ultra Comfort
Maxipack 120ml + 360ml je vylepšená verzia populárnej na trhu tekutiny Horien Ultra Comfort.
bb-box_500-3.png
Horien BestBalance™
Multifunkčná tekutina pre kontaktné šošovky s hypromelózou
1-1_big3.png
Horien EasyDay™
Vysoko hydratované mesačné kontaktné šošovky

Nachádzate sa tu

1. Správcom osobných údajov je Horien Medical Sp. z o.o. so sídlom pri ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski, KRS 0000507566, ďalej len Správca.

2. Webová stránka znamená webovú stránku www.horienglobal.com umiestnenú na tejto adrese: http://www.horienglobal.com, ktorú prevádzkuje Správca údajov.

3. Poskytovanie návštevníkom osobných údajov Správcovi je úplne dobrovoľné a predstavuje jediné nezávislé rozhodnutie návštevníka.

4. Správca spracúva osobné údaje v súlade s ustanoveniami:
1) GDPR je NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
2) Zákona z 10.05.2018 o ochrane osobných údajov

5. Správca spracuje osobné údaje na:
plnenie objednávky B2B, posielanie obchodných informácií, spúšťanie reklamných kampaní a ďalšie marketingové aktivity,

6.Správca môže spracovať tieto osobné údaje návštevníka:
1) priezvisko a mená;
2) adresa bydliska
3) krajina pôvodu
4) e-mailová adresa
5) telefónne číslo

7. Správca zaisťuje bezpečnosť osobných údajov, ktoré mu boli zverené, prostredníctvom technických a organizačných opatrení uvedených v politike ochrany osobných údajov, najmä prostredníctvom ochrany pred neoprávneným prístupom tretích strán.

8. Osobné údaje sa zhromažďujú pre potreby Správcu a spracúvajú sa na účely vykonávania podnikateľského predmetu jeho podniku, pričom sa dodržiavajú požiadavky na bezpečnosť údajov stanovené v ustanoveniach o ochrane osobných údajov.

9. Osobné údaje poskytnuté návštevníkom sa neprenesú do tretej krajiny.

10. Osobné údaje návštevníka nebudú predmetom automatického spracovania alebo profilovania.

11. V niektorých situáciách má Správca právo zaslať osobné údaje návštevníka - ak je potrebné objednávku vykonať. Správca poskytne osobné údaje Objednávateľa iba do troch skupín:
1) osoby, ktoré oprávní - zamestnanci a spolupracovníci, ktorí musia mať prístup k údajom, aby mohli plniť svoje povinnosti,
2) spracovatelia - poverení činnosťami, ktoré si vyžadujú spracovanie údajov,
3) ďalší príjemcovia údajov - napríklad kuriéri, banky, poisťovatelia, právnické firmy, poskytovatelia hostingu, účtovné kancelárie a poskytovatelia poštových systémov.

12. Návštevníci majú právo na bezplatné:
1) žiadosť o zdieľanie svojích osobných údajov,
2) iich opravu,
3) vymazanie,
4) obmedzenia spracovania,
5) namietanie proti spôsobu spracovania osobných údajov,
6) prenos osobných údajov;
7) odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov kedykoľvek bez ovplyvnenia zákonnosti spracovania, ktoré boli vykonané na základe vášho súhlasu pred jeho zrušením;
8) predloženie sťažnosti dozornému orgánu, ak si myslíte, že spracovanie Vašich osobných údajov porušuje ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016.

13. Návštevníci majú právo namietať proti spracovaniu osobných údajov kedykoľvek, keď:
a) Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu alebo
b) Osobné údaje sa spracúvajú na účely priameho marketingu
a odpor je opodstatnený osobitnou situáciou, v ktorej sa nachádzate;

14. Práva uvedené v bodoch 12 a 13) si môže uplatniť zákazník zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: [email protected].

 

Kontakt

 • Horien Medical Sp. z o.o.
  ul. Unii Europejskiej 4
  86-050 Solec Kujawski
  POLSKA
 •  
 • tel. +48 52 554 51 41
 •  
 •  
 • [email protected]