baner_butelki.png
NOVINKA
Horien Ultra Comfort
Provedení Maxipack 120ml + 360ml je vylepšená verze populárního na trhu roztoku Horien Ultra Comfort.
bb-box_500-3.png
Horien BestBalance™
Multifunkční kapalina pro kontaktní čočky s hypromelózou
1-1_big3.png
Horien EasyDay™
Vysoce hydratované měsíční kontaktní čočky

Jste zde

1. Správcem osobních údajů je Horien Medical Sp. z o. o. se sídlem Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski, KRS 0000507566, dále jen „Správce“.

2. Webem se rozumí internetový portál www.horienglobal.com umístěný na internetové adrese: http://www.horienglobal.com provozovaný Správcem dat.

3. Poskytnutí osobních údajů návštěvníkem administrátorovi je zcela dobrovolné a představuje jediné nezávislé rozhodnutí návštěvníka.

4. Správce zpracovává osobní údaje v souladu s následujícími ustanoveními:
1) RODO znamená NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů)
2) Zákon ze dne 10.5.2018 o ochraně osobních údajů

5. Správce bude zpracovávat osobní údaje pro:
realizaci objednávek B2B, zasílání obchodních informací, spouštění reklamních kampaní a další marketingové aktivity,

6. Správce může zpracovat následující osobní údaje návštěvníka:
1) příjmení a jména;
2) bydliště
3) země původu
4) e-mailová adresa
5) telefonní číslo

7. Správce zajišťuje bezpečnost osobních údajů, které mu byly svěřeny, prostřednictvím technických a organizačních opatření uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů, zejména ochranou před neoprávněným přístupem třetích osob.

8. Osobní údaje jsou shromažďovány pro potřeby Správce a zpracovávány za účelem realizace jeho předmětu podnikání, v souladu s požadavky na bezpečnost údajů uvedených v ustanoveních o ochraně osobních údajů.

9. Osobní údaje poskytnuté návštěvníkem nebudou přeneseny do třetí země.

10. Osobní údaje návštěvníka nebudou předmětem automatického zpracování ani profilování.

11. V některých situacích má Správce právo předat osobní údaje návštěvníka - je-li to nutné k realizaci objednávky. Správce poskytne osobní údaje zaměstnavatele pouze třem skupinám:
1) osobám mnou oprávněným - zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří musí mít přístup k údajům k plnění svých povinností,
2) zpracovatelským subjektům - kterým zadám činnosti vyžadující zpracování údajů,
3) ostatním příjemcům údajů - např. kurýři, banky, pojišťovny, právnické firmy, poskytovatelé hostingu, účetní kanceláře a poskytovatelé e-mailingových systémů.

12. Návštěvníci mají právo zdarma:
1) požádat o sdílení vašich osobních údajů,
2) o jejich upravení,
3) vymazání,
4) omezení zpracování,
5) podání námitky vůči způsobu zpracování osobních údajů,
6) na přenos osobních údajů;
7) odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kdykoli, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování, které jsem provedla na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním;
8) podání stížnosti dozorčímu orgánu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.

13. Návštěvníci mají právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů kdykoli když:
a) Zpracování osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu nebo
b) Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu
a námitka je odůvodněna zvláštní situací, do které jste se dostal;

14. Práva uvedená v bodech 12 a 13) může Zákazník uplatnit zasláním žádosti na e-mailovou adresu: [email protected].

 

Kontakt

 • Horien Medical Sp. z o.o.
  ul. Unii Europejskiej 4
  86-050 Solec Kujawski
  POLSKA
 •  
 • tel. +48 52 554 51 41
 •  
 •  
 • [email protected]